คุรุสภา

EducationNewsคุรุสภา

คุรุสภา | ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565

          ดร.ดิศกุล

Read More
EducationNewsคุรุสภา

คุรุสภา | การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021) ปี 2564 (20 – 22 ส.ค. 2564)

📌 เชิญชวนผู้

Read More
Newsคุรุสภา

คุรุสภา | คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

Post Views: 2,175

Read More
Educationคุรุสภา

คุรุสภา | สำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล

สำนักงานเลขาธิการคุร

Read More
DownloadEducationNewsคุรุสภา

Download | ตัวอย่างแบบประวัติและผลงาน“ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ประจำปี 2562

ตัวอย่างแบบประวัติแล

Read More