Coding

Educationวิทยาการคำนวณสพฐ.

Coding | โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม

โครงการ Gamer to Cod

Read More
DownloadEducationIPSTNewsTrainingวิทยาการคำนวณ

สพม.27 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

Post Views: 1,974

Read More
EducationIPSTNewsSTEMTrainingวิทยาการคำนวณ

สสวท. | การอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus)

Post Views: 3,494

Read More
ClipSTEMวิทยาการคำนวณ

[บทเรียน KidBright] ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

ตอนที่ 4 การเขียน co

Read More