2561

EducationNews

คุรุสภาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน

Post Views: 2,701

Read More
DownloadEducationNews

กระทรวงศึกษาธิการ-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2561

  ประกาศรายชื่อผู้มี

Read More
EducationNews

งานประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 เรื่อง ” ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย “

งานประชุมวิชาการของค

Read More
DownloadEducationNews

ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การแข่งขันศิลปห

Read More