2565

EducationNewsสพฐ.

Download | รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน PA – ครูนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ (ค.ศ.4)

รายงานผลการพัฒนางานต

Read More
EducationNewsสพฐ.

ร้อยเอ็ด | ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕

Post Views: 2,936

Read More
EducationNewsสพฐ.

ร้อยเอ็ด | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read More
EducationNewsสพฐ.

ก.ค.ศ. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

Post Views: 1,346

Read More
EducationNews

ร้อยเอ็ด | ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read More
EducationNews

ก.ค.ศ. | ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Post Views: 1,576

Read More
DownloadNewsสพฐ.

ก.ค.ศ. | คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

Post Views: 1,288

Read More
DownloadNewsสพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 , ว 2731 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง

Read More
EducationNews

สารนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

สาร พลเอก ประยุทธ์ จ

Read More