<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

About

jaturapad-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b5

++   ประวัติครูจตุรภัทร | เกียรติยศและความภาคภูมิใจ | ผลงานวิจัย | คติธรรม-กำลังใจ   ++

  สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน  

  1. ง32201 การเขียนโปรแกรมภาษาซี : ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร (http://www.jaturapad.com/c) -เขียนด้วย HTML, JavaScript ครับ

  ผลงานและข้อมูลของครูจตุรภัทร  

  1. WordPress: ห้องเรียนออนไลน์ของครูจตุรภัทร (http://jaturapad.wordpress.com) -เป็นห้องเรียนหลักนะครับ
  2. Facebook: Jaturapad’s Online Class (https://www.facebook.com/Jaturapad.JOC) -เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างการเรียนนะครับ
  3. Google Site: ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร (http://gg.gg/jaturapad) – โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
  4. Google Site: ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร (http://bit.ly/jaturapad_ppw) (http://gg.gg/jaturapadonline) – โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
  5. Google Site: E-Portfolio [ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด] – (http://bit.ly/jaturapad-eportfolio)

และการรอการปรับปรุงเรียนต่อไปเรื่อยๆ นะครับ

หาไม่ยากครับ จตุรภัทร ประทุม ลองดูใน  สิ

ฉันเอง

ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ฉันสงสัย ว่าลูกศิษย์ของฉันจะทำงานที่ฉันสั่งได้หรือไม่
ฉันได้ยิน เสียงลูกศิษย์ของฉันและผู้ปกครองบ่น
ฉันเห็น ลูกศิษย์ของฉันพยายามศึกษาและตั้งใจทำงานที่ฉันมอบหมาย
ฉันอยาก ให้ลูกศิษย์ของฉันเป็นคนดีและคนเก่ง
ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ฉันแสร้ง ทำเป็นคนดุเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและเพื่ออนาคตของตนเอง
ฉันรู้สึก เครียดและอึดอัดเมื่อทำอย่างนั้น
ฉันสัมผัส ความเป็นมิตรของคนที่ชื่นชมฉัน และสายตาที่ไม่เป็นมิตรกับคนที่ชิงชังฉัน
ฉันกลุ้มใจ เมื่อลูกศิษย์ของฉันไม่มีความเพียรพยายาม
ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ฉันเข้าใจ ว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน
ฉันพูด ให้นักเรียนทุกคนมีความพยายาม ทุกอย่างสามารถเรียนรู้กันได้ถ้ามีใจให้มัน
ฉันฝัน ให้ลูกและลูกศิษย์ของฉันเป็นคนดีและคนเก่ง
ฉันพยายาม ถ่ายทอดความรู้ อดทนทำงานและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน
ฉันหวัง ให้ลูกและลูกศิษย์ของฉันปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวง
ฉันเป็น ครูมืออาชีพและชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

Cr : จากอินเทอร์เน็ต

JOC

ใส่ความเห็น