ดาวน์โหลด

DownloadEducation

Download | แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้ได้มาตรฐาน

Post Views: 301

Read More
Educationสพฐ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ดาวน์โหลด | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเร

Read More
EducationNewsสพฐ.

Download | รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน PA – ครูนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ (ค.ศ.4)

รายงานผลการพัฒนางานต

Read More