<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationNewsสพฐ.

(Template Canva) เอกสารแนะนำตัวผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566

เอกสารแนะนำตัวผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (Template Canva)

เอกสารแนะนำตัวฯ นี้ ผมจัดทำขึ้นเพื่อการสัมภาษณ์ การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 ของ สพม.ร้อยเอ็ด ขอแชร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับทุกท่านที่สนใจครับ

Download “(ตัวอย่าง) เอกสารแนะนำตัวผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา – 2566”

view – Downloaded 20 times – 373.09 KB