<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

การคัดเลือกกรรมการตัดสิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ระบบสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  • 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 65 | รับสมัครกรรมการตัดสิน ผ่านระบบและส่งให้ศูนย์การแข่งขัน              
  • 9-13 ธันวาคม 65 | คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการตัดสิน (แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้)
  • 16 ธันวาคม 65 | ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตัดสินผ่านเว็บไซต์

เปิดแล้ว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

  • ใบสมัครอยู่ใน qr code นะคะ
  • เข้าระบบอีเมลก่อนสมัครนะคะ
  • ปล.ไม่ต้องสแกน คลิกที่ QR Code ได้เลย

ที่มา:

  • ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด. (2565). ระบบสมัครกรรมการตัดสินการแข่งขัน สพป..สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/sillapa70.ESAN/posts/pfbid0HgSbcQT5gkp33AtgKSJq7264kkcxpZ7CWgyznjDztwAYzhFH6w1o5HDJ4dgMUXnZl.