<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ครูผู้ช่วย

EducationNews

ก.ค.ศ. | ว14/2565 แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

Post Views: 1,190

Read More