<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Educationสพฐ.

สพม.ร้อยเอ็ด | รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ สถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

Download “สพม.ร้อยเอ็ด_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้บริหาร”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้บริหาร.pdf – Downloaded 117 times – 6.74 MB

ที่มา:

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด. (2566). ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2566. จาก https://sesao-ret.go.th/8135/.