<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroom

(610) งานชิ้นที่ 1 สมัคร Hotmail.com

facebook_wallgroup608

งานชิ้นที่ 1 สมัคร Hotmail.com

รายละเอียด

  • แจ้งให้นักเรียนทุกคน สมัครบริการฟรีเมล์ Hotmail.com สำหรับนักเรียนที่มีแล้ว ให้สามารถใช้งานเป็นปกติ ถ้าใช้ไม่ได้ให้สมัครใหม่ครับ
  • ให้นักเรียนดำเนินการโดยไม่ต้องส่ง

Facebook Group – (2559-610) ห้องเรียนครูจตุรภัทร

JOC