<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Google for EducationmyClassroom

รายงานการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร

 🟡 ภาระกิจการเช็คชื่อ รายวัน

  1. ถ่ายรูปปัจจุบัน ตอนนี้
  2. ใช้เมล์อะไรก็ได้ แต่พยายามใช้เมล์โรงเรียนก่อน
  3. เลือกวิชา ให้ถูกต้อง โปรดมีสติ
  4. เลือกคาบเรียน ให้ถูกต้อง โปรดมีสติ
  5. ส่งข้อมูลในเวลา คาบเรียน เท่านั้น โปรดมีสติ
  6. ส่งข้อมูลเข้าเรียนผ่าน

📌 แบบบันทึกการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564