การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5) ปีการศึกษา 2564

  ว32101 เทคโนโ

Read more

บทที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน

บทที่ 3 การพัฒนาต่อย

Read more

บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 2 การพัฒนาโครง

Read more

บทที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read more