บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read more

หนังสือ | แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการส่งเสริมการ

Read more

Classroom – วิทยาการคำนวณ (ม.5) ปีการศึกษา 2563

Post Views: 3,388

Read more