myClassroom

แบบประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ภาคเรียนที่ 2/2562

📢 #ชั่วโมงเอาคืนมาแล้วครับ ให้นักเรียน ม.5/2562
📝 เข้าประเมินการสอนของครูจตุรภัทร โดยพร้อมเพรียงกันครับ 

📅 #ต้องก่อนสอบปลายภาค เท่านั้น
📢 นักเรียนที่ประเมินจะมีคะแนนพิเศษให้ครับ ไม่บังคับนะครับ
✅ ดีก็ว่าดี ❎ ไม่ดีก็เขียนมาเยอะๆ ครับ
📧 ใช้เมล์ @patwit.ac.th นะจ๊ะ
📢 มีลิงค์ใต้ภาพทุกห้องนะครับ
📲 ม.5/2562 แชร์ไปให้เพื่อนๆ ทราบด้วยนะจ๊ะ

แบบประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ภาคเรียนที่ 2/2562

รายวิชา วิทยาการคำนวณ

ห้องเรียน URL แบบประเมินฯ ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

1. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/1

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

2. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/2

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

3. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/3

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

4. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/4

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

5. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/5

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

6. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/6

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

7. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/7

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

8. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/8

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

9. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/9

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

10. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/10

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

แบบประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ภาคเรียนที่ 2/2562

รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)

ห้องเรียน URL แบบประเมินฯ ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

4. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/4

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ

5. แบบประเมินการสอนของครูฯ ม.5/5

ตรวจสอบผลการแบบประเมินฯ