Classroom – วิทยาการคำนวณ (ม.5) ปีการศึกษา 2563

Post Views: 4,627

Read more

สพม.27 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

Post Views: 1,615

Read more