<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

2563

EducationNewsคุรุสภา

คุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด | ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือกค

Read More
EducationNews

คุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด | ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเรื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกผ

Read More
News

สพฐ. | สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

   &n

Read More