เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

DownloadEducationIPSTNewsวิทยาการคำนวณ

คู่มือการใช้หลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ที่มา: SCIMATH :: คล

Read More
myClassroomวิทยาการคำนวณ

Classroom – วิทยาการคำนวณ (ม.5) ปีการศึกษา 2563

Post Views: 5,744

Read More