เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

myClassroomวิทยาการคำนวณ

Classroom – วิทยาการคำนวณ (ม.5) ปีการศึกษา 2563

Post Views: 5,744

Read More
myClassroom

แบบประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ภาคเรียนที่ 2/2562

📢 #ชั่ว

Read More
ClipSTEMวิทยาการคำนวณ

[บทเรียน KidBright] ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

ตอนที่ 4 การเขียน co

Read More
EducationIPSTวิทยาการคำนวณ

สสวท. เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

สสวท. เชิญครูผู้สอนว

Read More
DownloadEducationIPSTวิทยาการคำนวณ

สสวท.ใจดี แจกเอกสารสำหรับครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ)

ครูผู้สอนสาระเทคโนโล

Read More