<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ศึกษานิเทศก์

ClipmyWorkNewsTraining

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โครงการพัฒนาศักยภาพก

Read More
EducationmyWorkNews

นายจตุรภัทร ประทุม ย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายจตุรภัทร ประทุม ย

Read More
EducationNewsสพฐ.

ร้อยเอ็ด | ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕

Post Views: 2,938

Read More
EducationNewsสพฐ.

ร้อยเอ็ด | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read More
EducationNews

ร้อยเอ็ด | ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read More
EducationNews

ก.ค.ศ. | ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

Post Views: 1,581

Read More
DownloadNewsสพฐ.

ก.ค.ศ. | คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

Post Views: 1,292

Read More
DownloadNewsสพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2730 , ว 2731 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง

Read More
EducationNews

ก.ค.ศ. | ว 1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แ

Read More