<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ร้อยเอ็ด

EducationNewsสพฐ.

ร้อยเอ็ด | ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕

Post Views: 2,938

Read More
EducationNewsสพฐ.

ร้อยเอ็ด | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read More
DownloadEducationIPSTNewsTrainingวิทยาการคำนวณ

สพม.27 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

Post Views: 1,979

Read More
EducationmyWorkResearch

การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English for Daily Life วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การเผยแพร่ผลงานวิชาก

Read More