<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ระดับชาติ

EducationmyWorkNews

รายงานผลการนิเทศติดตามตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการนิเทศติดต

Read More
EducationNewsสพฐ.

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด และรายชื่อผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม

การจัดการแข่งขันศิลป

Read More
EducationNewsResearch

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” 16 – 17 สิงหาคม 2564

ประกาศสำนักงานเลขาธิ

Read More