<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ครั้งที่ 70

EducationmyWorkNews

รายงานผลการนิเทศติดตามตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการนิเทศติดต

Read More
Educationสพฐ.

ผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

Post Views: 1,604

Read More
EducationNewsสพฐ.

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ สพป. – งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเร

Read More
EducationNewsสพฐ.

การคัดเลือกกรรมการตัดสิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ระบบสมัครกรรมการตัดส

Read More
EducationNewsสพฐ.

การคัดเลือกกรรมการตัดสิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ระบบสมัครกรรมการตัดส

Read More