<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ก.ค.ศ.

Education

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Post Views: 2,396

Read More
Education

ขอแสดงความยินดีด้วยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (จากการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้า

Read More