<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

สพฐ.

Educationสพฐ.

ผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

Post Views: 1,604

Read More
EducationNewsสพฐ.

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ สพป. – งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเร

Read More
DownloadEducationสพฐ.

ดาวน์โหลด | เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเร

Read More
EducationNewsสพฐ.

การคัดเลือกกรรมการตัดสิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ระบบสมัครกรรมการตัดส

Read More
EducationNewsสพฐ.

การคัดเลือกกรรมการตัดสิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ระบบสมัครกรรมการตัดส

Read More
EducationNewsสพฐ.

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป. และ สพม.

งานศิลปหัตถกรรมนักเร

Read More
Educationสพฐ.

ปฏิทินการดำเนินงานระบบบริหารจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่มา: งานศิลปหัตถกร

Read More
EducationNewsสพฐ.

ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read More
EducationNewsสพฐ.

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด และรายชื่อผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม

การจัดการแข่งขันศิลป

Read More