Coding | โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม

โครงการ Gamer to Cod

Read more

สพม.27 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

Post Views: 1,682

Read more

สสวท. | การอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus)

Post Views: 2,101

Read more

[บทเรียน KidBright] ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

ตอนที่ 4 การเขียน co

Read more