Starfishlabz | สรุปมัดรวมข้อมูลสำคัญ ว.PA จาก Live หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA” (ภาคเช้า)

ที่มา: เพจ Starfish

Read more

ก.ค.ศ. | ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว22/2564 การกำหนดตัว

Read more

ก.ค.ศ. | ว23/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว23/2564 หลักเกณฑ์แล

Read more

ก.ค.ศ. | ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ภาระงานของข้าราชการค

Read more

เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ เน้น “ลดความซ้ำซ้อน-ขอผ่านออนไลน์-เน้นผลปฏิบัติงานครู-ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน”

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (1/2563)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้า

Read more