โครงงานกับการแก้ปัญหา – การออกแบบเชิงวิศวกรรม

Clip : โครงงานกับการ

Read more

สสวท. | ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1

💻 สาขาวิชาออ

Read more

การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5) ปีการศึกษา 2564

  ว32101 เทคโนโ

Read more

บทที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน

บทที่ 3 การพัฒนาต่อย

Read more

บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 2 การพัฒนาโครง

Read more

บทที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read more