การแข่งขัน ครอสเวิร์ดและการเล่านิทาน (Crossword & Story Telling) โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ ครูภาษาอังกฤษ

การแข่งขัน ครอสเวิร์

Read more

การติดตามผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประสิทธิผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียนจากทีมที่ปรึกษา IQA

ติดตามผลสัมฤทธิ์ที่ส

Read more

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ให้กำลังใจคณะครูเตรียมความพร้อมสถานศึกษาต้นแบบ

ลงพื้นที่โรงเรียนบ้า

Read more