Coding | โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม

โครงการ Gamer to Cod

Read more

Download | Unplugged Coding (ประถมต้น) สพฐ. ฉบับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

คู่มือรูปแบบชุดกิจกร

Read more

Download | รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน PA – ครูนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ (ค.ศ.4)

รายงานผลการพัฒนางานต

Read more

ร้อยเอ็ด | ประกาศ กศจ.ร้อยเอ็ด รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.ปี ๒๕๖๕

Post Views: 1,962

Read more

ร้อยเอ็ด | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษ

Read more

ก.ค.ศ. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

Post Views: 617

Read more

ก.ค.ศ. | คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

Post Views: 603

Read more

ก.ค.ศ. | ว12/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Post Views: 565

Read more

ก.ค.ศ. | ว13/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Post Views: 493

Read more