<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Educationวิทยาการคำนวณสพฐ.

Coding | โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม

โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมมือกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว “โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม” ผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต หวังพัฒนาต่อยอดทักษะด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2565 สมัครได้ที่ https://gamertocoder.garena.co.th

โครงการ Gamer to Coder มีระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในรูปแบบกลุ่ม จำนวน 1-3 คนต่อกลุ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซึ่งดำเนินการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์โดยตรงจากสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดเดือนตุลาคม

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย การฝึกการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ (Interactive Website) หลักการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) และการประยุกต์ใช้เกมบนเว็บไซต์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน (Gamification) รวมไปถึงความรู้ในด้านจรรยาบรรณในการเขียนโปรแกรม (Coding Ethics)

นอกจากนี้ยังมี Idea Igniting Talks จากบุคลากรชื่อดังในวงการเพื่อสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ซึ่งเมื่อสำเร็จโครงการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร อีกทั้งยังสามารถส่งผลงานที่ได้จากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในหลักสูตรเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัลโล่เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการและการีนา พร้อมร่วมพิธีมอบรางวัล และถ่ายภาพที่ระลึกสำเร็จโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Gamer to Coder ในครั้งนี้ ยังมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท จากกระทรวงศึกษาธิการและการีนา อาทิ รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และรางวัลชมเชยจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารวม 28,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://gamertocoder.garena.co.th หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Garena Thailand หรือสอบถามได้ที่ Line Official Account @GamertoCoder

เว็บไซต์ GAMER TO CODER Unlock สกิลใหม่ ไปไกลทุก Levels

https://gamertocoder.garena.co.th/

ที่มา:

  • บัลลังก์ โรหิตเสถียร (ศธ.360 องศา). (2565, 9 กันยายน). ศธ.ร่วมมือ “การีนา” ชวนนักเรียน ม.ปลาย ร่วมโครงการ “Gamer to Coder” ปักหมุดดันเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมสืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2565. จาก https://moe360.blog/2022/09/09/gamer-to-coder/.
  • Gamer to Coder. (2565). GAMER TO CODER Unlock สกิลใหม่ ไปไกลทุก Levelsสืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2565. จาก https://gamertocoder.garena.co.th/.