<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyWorkNews

นายจตุรภัทร ประทุม ย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายจตุรภัทร ประทุม ย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

📢 วันที่ 9 สิงหาคม 2565ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และบุคลากรในสำนักงาน ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายจตุรภัทร ประทุม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

👨🏻‍💼 ศน.จตุรภัทร ประทุม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

🗓 วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ที่มา:

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (2565). ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ นายจตุรภัทร ประทุม.  สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/SppRoiet3/posts/pfbid0xpDHJjBYetFWqHwjK5LnU4jSvNk5XPV7qtHoPJXo6tcZD8u268VFAcrRDoynVdYRl.