<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Download

Download | รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2565 (ตามแนว วPA) [PPT] [รายงานหน้าเดียว]

📕 รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 (ตามแนว PA) ฉบับนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นครับ เพราะไม่ได้มีรายละเอียดของชิ้นงานมากนัก เพราะมีเนื้อที่จำกัดนั่นเอง ผมจึงนำเสนอรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติเป็นรูปแบบของภาพแทน

📗 เมื่อนำไปแก้ไข สามารถปรับขนาดของภาพหรือตัวหนังสือให้เล็กลงกว่านี้ได้อีก จากที่ผมได้ลองพิมพ์ไปประกอบการนำเสนอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้ว

Download “[PPT] รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2565-หน้าเดียว (ตามแนว PA)”

ตัวอย่าง-จตุรภัทร-รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-1-2565.pptx – Downloaded 46370 times – 1.62 MB