<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipGoogle for EducationTips

Google Fonts | การดาวน์โหลดและติดตั้ง Fonts ด้วย Google Fonts

➡️ วันนี้ ครูมาแนะนำการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์จากเว็บไซต์ Google Fonts

✅ สำหรับท่านที่ยังไม่มี fonts ไว้ใช้ในการทำงาน หรือท่านที่ต้องการ fonts สวยงาม เพิ่มเติมครับ

🌐 ครูขอแนะนำ fonts free จากเว็บไซต์ “fonts.google.com” ครับ

+++++
🔔 ฝากติดตามช่อง “Jaturapad Pratoom Channel”
🔴 https://bit.ly/JaturapadYouTube
#ดาวน์โหลด #ฟอนต์ฟรี #GoogleFonts