<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 146 อัตรา ( ครั้งที่ 2 )

ยินดีกับทุกท่านด้วยครับ ที่ กศจ.ร้อยเอ็ด จะเรียกบรรจุ ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” จำนวน 146 อัตรา ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดในภาพ ซึ่งรายงานตัวในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเสมาสาเกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่มา:

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด. (2563). กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย 146 อัตรา ( ครั้งที่ 2 ) . สืบค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563. จาก https://www.facebook.com/peoroiet/posts/1353462244994880