<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

สพฐ. | ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 955 ราย

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบคัดเลือกตำแหน่ง #รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ปี 2563 จำนวน 955 ราย แยกเป็น ผอ.สพป. 792 ราย และ ผอ.สพม. 163 ราย

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ ประกาศคัดเลือก

ที่มา:

ศธ.360 องศา. (2563). สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 955 ราย. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2563. จาก https://moe360.blog/2020/07/21/สพฐ-ประกาศรายชื่อผู้สอบ.