<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Google for EducationNews

Whatphone | [I/O2019] Google Search รองรับ 3D AR แล้ว ค้นหาได้ นำภาพมาวางบนโลกความเป็นจริงได้

ในงาน Google I/O 2019 เมื่อคืน Google ประกาศอัพเกรดบริการ Google Search ให้ทำงานได้มากกว่าเดิม ด้วยการค้นหาภาพ 3D ได้ นำมาวางในโลกความเป็นจริงได้แบบ 3D AR

การค้นหาด้วย 3D ทำให้หลังจากนี้เราสามารถค้นหาสิ่งที่มีโมเดล 3D ได้ และนำมาวางในโลกความเป็นจริงผ่านเลนส์มือถือแบบ AR ได้ทันที (ใครนึกไม่ออกก็ลองนึกถึง Pokemon Go ดู)  โดยการใช้งานสามารถหมุนวัตถุได้โดยรอบ 360 องศา อย่างในงานก็มีการเดโมค้นหา Great White Shark แล้วเสกผ่าน AR ให้แสดงผลบนกล้อง

ณ ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Google รวบรวมภาพ 3D จากแหล่งไหนบ้าง มีกำหนดเปิดให้ใช้งานปลายเดือนนี้บนมือถือที่รองรับ ARCore ครับ

ที่มา: 

  • Whatphone.net. (2562). [I/O2019] Google Search รองรับ 3D AR แล้ว ค้นหาได้ นำภาพมาวางบนโลกความเป็นจริงได้. สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562. จาก https://www.whatphone.net/news/google-serach-3d-ar-phone/.
  • ภาพประกอบ: https://i0.wp.com/www.whatphone.net/wp-content/uploads/2019/05/Google-Camera-Search-3D-AR-Header.jpg