<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTวิทยาการคำนวณ

สสวท. เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

สสวท. เชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกับรุ่นที่ 1 ที่ได้เปิดอบรมไปในช่วงปีการศึกษา 1/2561
 • อบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562
 • สามารถเรียนรู้ ทบทวนด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีการประเมินผล และไม่มีวุฒิบัตร
 • ศึกษาผ่านเว็บ https://teacherpd.ipst.ac.th/ 
 • รายละเอียดโครงการฯ คลิกที่https://goo.gl/rtA5iq 
 • วิธีสมัคร และเข้าสู่ระบบอบรม 
  1. วิธีสมัคร: ก่อนเข้าอบรมทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ IPST LEARNING SPACE สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้เข้าไปที่เว็บไซต์http://teacherpd.ipst.ac.th/ > เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”> เลือกเมนู “สมัครสมาชิกใหม่”> กรอกข้อมูลส่วนตัวจนครบ > กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไปให้ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมกดลิงค์ยืนยันการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ระบบอบรมตามข้อ 2. 
  2. วิธีเข้าสู่ระบบอบรม: สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วให้เข้าเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th/ แล้วเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ”> กรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน > กด “ปุ่มเข้าสู่ระบบ” > เลือกเมนู “หลักสูตร/วิชาทั้งหมด” > เลือกหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2561 รุ่น 2 > เลือกวิชาที่ต้องการ ซึ่งมีให้เลือกเรียน 3 วิชา คือ 
   1. วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
   2. วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1
   3. วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4
 • ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกเรียนพร้อมกันได้มากกว่า 1 วิชา และหากท่านใดเคยสมัครสมาชิกเข้าอบรมในระบบ IPST LEARNING SPACE แล้ว ท่านไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ให้เข้าสู่ระบบตามข้อ 2. โดยสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิม หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับระบบการอบรม หรือการสมัคร สามารถเปิดดูคู่มือ หรือวีดิโอแนะนำการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น หรือติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 7070
 • สามารถพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ห้องสนทนา และกระดานข่าวของแต่ละรายวิชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์ได้ที่อีเมล npain@ipst.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413 (ในเวลาราชการ) เฟชบุ๊กwww.facebook.com/oho.ipst และเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. http://oho.ipst.ac.th/

ที่มา: 

 • Fanpage Facebook สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. (2561). ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ 
  สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2. สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2561. จาก https://www.facebook.com/oho.ipst/posts/2115274188537452.