<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducation

โปรแกรม Logbook – ปรับปรุง 29 ตุลาคม 2561 (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 – 5)

Logbook Teacher

Logbook เวอร์ชัน 29 ตุลาคม 2561 (ไม่บังคับให้อัพเดต)
มีกรณีที่คุณครูแจ้งมาว่าลืมบันทึกบางรายการ แล้วแก้ไขได้ยาก แทรกแถวเพิ่มไม่ได้ จึงได้ดำเนินการพัฒนาในส่วนของการแทรกแถว และลบแถว (บางรายการที่บันทึกเกิน) ได้

ทั้งนี้หากคุณครูท่านใดไม่สะดวกที่จะอัพเดต ยังคงสามารถใช้เวอร์ชันเดิมได้ (เวอร์ชัน 5 หรือ 7 ตุลาคม 2561)

รายการที่ปรับปรุงในเวอร์ชันนี้ได้แก่

  1. สามารถแทรกแถว และลบแถว ในแผ่นงานที่ 2, 3, 4 และ 5 ได้ (วิธีการแทรกแถว และลบแถว ดูได้จากวีดีโอในโพสต์นี้)
  2. แผ่นงานที่ 3 ปรับปรุงในส่วนของการแสดงผลจำนวนชั่วโมงที่ต้องสอนซ่อมเสริมหรือสอนแทน
  3. แผ่นงานที่ 8-1 เพิ่มคำอธิบายเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
  4. * สามารถใช้วิธีการถ่ายโอนข้อมูลได้เช่นเดิม (โดยต้องถ่ายโอนมาจากเวอร์ชัน 5 หรือ 7 ตุลาคม 2561 เท่านั้น) *

** หมายเหตุ การลบแถวควรใช้ด้วยความระมัดระวัง หากลบแล้วจะไม่สามารถนำข้อมูลในแถวนั้นคืนมาได้ **

ที่มา: 

  • สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). Logbook Teacher. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2561. จาก https://logbook-teacher.otepc.go.th/.
  • Otepc Moe. (2561). Logbook เวอร์ชัน 29 ตุลาคม 2561 (ไม่บังคับให้อัพเดต). สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2561. จาก https://www.facebook.com/groups/logbook.teacher/.