News

YouTube รองรับวีดีโอโฆษณาแบบแนวตั้งแล้ว

YouTube รองรับวีดีโอโฆษณาแบบแนวตั้งแล้ว

ด้วยความที่โดยปกติแล้วเวลาเราใช้มือถือ ส่วนใหญ่เราก็จะใช้งานมันในแนวตั้ง จะใช้งานแนวนอนโดยมากก็แค่ตอนถ่ายรูปหรือดูวีดีโอเท่านั้น ซึ่งบางทีเราก็ขี้เกียจเปลี่ยนท่า ก็เลยใช้งานมันในแนวตั้งทั้งอย่างนั้นไปเลย ไปๆ มาๆ วีดีโอแนวตั้งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป กลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบมาตรฐานที่หลายแอพฯ ในทุกวันนี้เริ่มนิยมใช้งานกัน YouTube เองก็รองรับการแสดงผลวีดีโอในแนวตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่ YouTube จะเริ่มอนุญาตให้สร้างวีดีโอโฆษณาเป็นแนวตั้งได้แล้ว

YouTube ได้เผยว่าในปัจจุบันนี้ ผู้เข้าชม YouTube มากกว่า 70% มาจากมือถือ มันจึงเป็นเรื่องสำคญมากที่เราต้องปรับรูปแบบโฆษณาให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ด้วยการอนุญาตให้สร้างวีดีโอโฆษณาในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวตั้งได้

วีดีโอในแนวตั้ง จะช่วยให้ผู้สร้างโฆษณาส่งสารออกไปได้สวยงามเหมาะกับการแสดงผลบนสมาร์ทโฟนมากกว่าเดิม ซึ่ง YouTube ได้ยกตัวอย่างของ Hyundai ที่เพิ่งปล่อยออกมา โดยเคลมว่าสร้างการรับรู้ได้มากกว่าเดิมถึง 33% และเพิ่มการพิจารณาได้ถึง 12% เลยทีเดียว

ความเปลี่ยนแปลงนี้รคงไม่มีผลต่อผู้ใช้ธรรมดามากนัก แต่สำหรับเหล่านักการตลาดคงต้องให้ความสำคัญ และปรับตัวตามด้วยหากต้องการที่จะลงโฆษณากับทาง YouTube

YouTube รองรับวีดีโอโฆษณาแบบแนวตั้งแล้ว

 

ที่มา:

  • Thaiware.com. (2561). YouTube รองรับวีดีโอโฆษณาแบบแนวตั้งแล้ว. สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2561. จาก https://news.thaiware.com/14572.html.