<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Application & ProgramInfographics

7 ภาษายอดนิยมของโปรแกรมเมอร์ ในปี 2018

ทักษะแห่งอนาคต 7 ภาษายอดนิยมของโปรแกรมเมอร์ ในปี 2018

จากการจัดอันดับโดย TIOBE Index ประจำเดือน สิงหาคม 2018 หัวข้อภาษาเขียนโปรแกรมที่เป็นที่นิยมที่สุดในปี 2018 ได้แก่

 1. อันดับ 1 Java Rating 17%
  ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยความที่สามารถข้ามแพลตฟอร์มได้มากที่สุด ไม่ซับซ้อนเท่า C++ และมีความปลอดภัยสูง ตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ภาษา Java ได้แก่ G-mail, Minecraft, Blue-ray BD-J
 2. อันดับ 2 C Rating 15%
  ภาษาเขียนโปรแกรมที่กำเนิดในราวๆ ยุค 70s จนกลายเป็นภาษาที่เป็นที่นิยมที่สุดมาตลอด แต่ด้วยคำสั่งที่ยาว แต่เสถียร และใช้งานได้ดี ภาษา C จึงเป็นที่นิยม เพราะการใช้งานภาษาเขียนโปรแกรมแต่ละภาษา มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานนั่นเอง โดยภาษา C เป็นที่นิยมในการทำงานร่วมกับ Hardware ต่างๆ ตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ภาษา C ที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ Google, Youtube
 3. อันดับ 3 C++ Rating 8%
  ภาษาเขียนโปรแกรมที่พัฒนามาจากภาษา C ให้การใช้งานง่ายกว่า เขียนได้สั้นกว่า ตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ภาษา C++ ได้แก่ Adobe, Mozilla Firefox, MySQL Server
 4. อันดับ 4 Python Rating 7%
  ภาษาเขียนโปรแกรมมาแรง ทั้งในแง่การใช้งานและการศึกษา โดย Python กลายเป็นภาษาที่สามารถใช้สอนเด็ก หรือผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรมแทนภาษา C เพราะ Python มีคำสั่งที่ง่าย กระชับ ทำให้ผู้เริ่มเรียนไม่ท้อแท้ไปเสียก่อนนั่นเอง และถึงแม้จะง่ายกว่า แต่ก็ใช้งานได้ดี ดูได้จากตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ภาษา Python ได้แก่ Youtube, Facebook, Google
 5. อันดับ 5 VB.net  Rating 5%
  VB.net ย่อมาจาก Visual Basic.net เป็นอีกภาษาที่ถูกพัฒนาโดย Microsoft ตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ภาษา VB.net เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows(วินโดว์) และ Windows NT (วินโดว์ เอ็นที) ได้แก่ Windows Application ต่างๆ
 6. อันดับ 6 C# Rating 4%
  พัฒนาเรื่อยมาจากภาษา C เป็น C+,C++ จนมาเป็น C# พัฒนาโดย Microsoft โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการออกแบบให้ทำงานกับ .NET platform ของ Microsoft มีความใกล้เคียงกับ Java ตัวอย่างการใช้ภาษา C# ได้แก่ MSN.com, Microsoft และใช้ในการพัฒนาเกมส์ต่างๆ
 7. อันดับ 7 php Rating 3%
  Php เป็น Opensource (เปิดกว้างให้ทุกคนร่วมกันพัฒนา ดัดแปลงได้) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับแต่ง เพิ่มเติมลูกเล่นให้แก่เว็บเพจ ให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ที่ใช้ภาษา php ได้แก่ WordPress, phpMyadmin

หมายเหตุ: โปรแกรมที่ยกตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ทุกโปรแกรมใช้หลายภาษาในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดทำงานที่ดีที่สุด

การจัดอันดับของ The TIOBE Programming Community เป็นตัวชี้วัดความนิยมของภาษาการเขียนโปรแกรม โดยมีการปรับปรุงเดือนละครั้ง การให้คะแนนขึ้นอยู่กับจำนวนวิศวกรที่มีทักษะทั่วโลก จำนวนหลักสูตร และจำนวนของผู้ขายบุคคลที่สาม (third party) เครื่องมือค้นหายอดนิยมเช่น Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, YouTube และ Baidu ใช้ในการคำนวณคะแนน สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตคือการจัดอันดับของ TIOBE Index ไม่เกี่ยวกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดหรือภาษาที่เขียนบรรทัดของรหัสไว้มากที่สุด

การจัดอันดับ (Index) นี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณยังคงเป็นไปได้หรือไม่ หรือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับภาษาเขียนโปรแกรมที่ควรได้รับเมื่อเริ่มสร้างระบบซอฟต์แวร์ใหม่

ที่มา:

 1. The dialogue. (2561). ทักษะแห่งอนาคต 7 ภาษายอดนิยมของโปรแกรมเมอร์ ในปี 2018. ค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2561, จาก https://www.facebook.com/thedialoguebytbs/photos/a.381090482247222/671652979857636/?type=3.
 2. TIOBE – The Software Quality Company. (2561). TIOBE Index for August 2018. ค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2561, จาก https://www.tiobe.com/tiobe-index/.