<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroom

(610) ม.6/10 กับการทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 (2559_06_27)

ม.6/10 กับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
– การทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

————————–—————-
* 100% ของนักเรียนที่เข้าเรียน (บางคนลา)
* แบบทดสอบออนไลน์ สร้างโดย Google Apps for Education @patwit.ac.th
* การทดสอบครั้งนี้เป็นการทดลองให้นักเรียน เรียนรู้และเข้าใจการทำการทดสอบออนไลน์
* นักเรียนสามารถทำการเรียนและทดสอบได้ผ่าน Smart Phone ของตนเอง
* Internet ช้า ปรับไปใช้ Smart Phone ของตนเอง
————————–—————-

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206748639289720.1073741901.1086871664&type=1&l=2534187dce

610-unit01-posttest-01 610-unit01-posttest-02 610-unit01-posttest-03 610-unit01-posttest-04 610-unit01-posttest-05 610-unit01-posttest-06 610-unit01-posttest-07 610-unit01-posttest-08 610-unit01-posttest-09 610-unit01-posttest-10 610-unit01-posttest-11