ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVIC-19)

ประกาศโรงเรียนโพนทอง

Read more

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

Post Views: 1,241

Read more