แผนการสอน

DownloadEducationmyPortfolioNews

Download | ปกแผนการสอน ครูคู่ชีพ อาจเดช

ตัวอย่าง ปกแผนการจัด

Read More
DownloadEducationIPSTวิทยาการคำนวณ

สสวท.ใจดี แจกเอกสารสำหรับครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ)

ครูผู้สอนสาระเทคโนโล

Read More