ขอแสดงความยินดีด้วยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (จากการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้า

Read more

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ

Read more