คุรุสภา | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 จำนวน 166 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้ร

Read more

ประทิน เลี่ยนจำรูญ – ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

“ครูรางวัลสมเด็จเจ้า

Read more

คุรุสภา | สำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล

สำนักงานเลขาธิการคุร

Read more