ครูจตุรภัทร

myWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

นายจตุรภัทร ประทุม ย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

นายจตุรภัทร ประทุม ย

Read More
DownloadmyClassroommyPortfolio

Download | รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงกักตัวและ Work From Home ของครูจตุรภัทร

เนื่องจากผมเดินทางมา

Read More
myClassroom

แบบประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ภาคเรียนที่ 2/2562

📢 #ชั่ว

Read More