กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ClipEducationSTEM

โครงงานกับการแก้ปัญหา – การออกแบบเชิงวิศวกรรม

Clip : โครงงานกับการ

Read More
myClassroom

บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 2 การพัฒนาโครง

Read More
EducationResearchวิทยาการคำนวณ

Reseach | การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำาหรับนักเรียนเตรียมทหาร

การออกแบบกิจกรรมการเ

Read More