แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

หลังการอบรม ครูจะต้อง

  1. รายงานผลการอบรมก่อนเลยอันดับแรก
  2. นำความรู้ที่ได้รับการอบรม/พัฒนาไปจัดการเรียนการสอน หรือดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ID Plan ของตนเองที่ได้เสนอไว้แล้ว
  3. ประเมินผลการอบรมเพื่อหาจุดดีจุดบกพร่อง เพื่อปรับ ID Plan รอรับการอบรมโครงการคูปองในปีต่อๆ ไป
  4. รอคูปองปีหน้านะครับ

JOC