ก.ค.ศ. | “คลิปการสอน เป็นตัวสะท้อน Performance ของครู”

📍 คลิปการสอนจะใช้ส่งเข้าระบบ DPA เมื่อคุณครูมีคุณสมบัติพร้อมและต้องการที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี้ คุณครูสามารถทดลองตั้งกล้องถ่ายคลิปแล้วนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการสอน ใช้ในกระบวนการ PLC ของโรงเรียนได้ ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันในสถานศึกษาค่ะ

#แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์PA #การศึกษาเปลี่ยนได้ถ้าทุกคนลงมือทำ

ที่มา:

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2565, 10 กันยายน). การถ่ายทำวิดีทัศน์การสอนเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA – ตำแหน่งครู)สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2565. จาก https://www.facebook.com/OTEPCofficial/videos/3442678195960833/.
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2565, 10 กันยายน). การถ่ายทำวิดีทัศน์การสอนเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA – ตำแหน่งครู).  สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2565. จาก https://youtu.be/cbthjAVZDXg.